Phòng GD&ĐT Quế Sơn
Địa chỉ : 12 Trưng Nữ Vương, TT Đông Phú, Quế Sơn
Điện thoại : 02363.885178 - Fax: 02363.885178
Website : www.queson.edu.vn